gold_music_notes_2_by_jssanda-d57xxu9

He m- m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m!

Ndithi molweni ma-Afrika

Molweni!,

Molweni,!

Ewe ndim lo!

Ndithi molweni, kwilizwe lonke

Molweni bo!

Molweni!

Ewe, ndimlo

Igama ndiguSindiswa…

Intombi yaseMaGiqweni bo,

Uphelu, uRharhabe

Ujikijwa, ndimlo

Ehe… he…he…

Ndim lo…

Ndim lo!                                            

Ewe!,ndim lo

Ndim lo!

Ehe…e…e,                             ndimlo

Ndim lo!

Ewe! Ndimlo

Ndim lo!

He m- m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m!

Ndizalwa ngumGiqwa

Owazalwa nguMbeki

Owazalwa nguStetela

Owazalwa nguPhefu

Umama nguLedwaba

Tebele laga Mokopane

Ngwana wa ga Masibi

Le baga Malatji

Kenna o…

Kenna o… kenna o…

Ehe… kenna wo..

Kenna o… kenna o…

Ehe! kenna wo

X 2

He m- m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m-m-m…

He m!

X 3

NdinguThotjwayo, uNkosana, uMvaba, uMagele, uMgcaleka,

UThwakazi ndingu Rharhabe, ndingu Rharhabe